Wat?

Doelstellingen

 

Cultuurcafé D’n Dwingel organiseert een wisselend programma van overwegend kleinschalige evenementen en levert soms ook een bijdrage in de organisatie van evenementen in samenwerking met andere culturele partners in de Gemeente.

Hoewel D’n Dwingel allereerst in het leven is geroepen om het aanbod van literaire activiteiten en evenementen te versterken wordt welbewust gestreefd naar symbiose met andere kunst- en cultuuruitingen. Doel daarvan is het verhogen van de aantrekkelijkheid van het aanbod. Maar vooral ook drempelverlaging in de richting van jongere publieksgroepen die met zuiver literaire activiteiten in de klassieke zin van het woord, moeilijk te bereiken zijn. Om dit doel te verwezenlijken wordt gestreefd naar nauwe samenwerking met andere instellingen voor kunst en cultuur, zoals de Kunst- en Cultuurraad het Museum Land van Valkenburg, het Openluchttheater en de Openbare Bibliotheek. Deze laatste is vaak ook de uitvoeringslocatie voor het programma-aanbod van D’n Dwingel. Enkele voorbeelden van activiteiten in het verleden en het programma voor nog komende activiteiten vindt men onder de beschrijving van onze activiteiten.

Naast dit wisselend programma-aanbod organiseert D’n Dwingel jaarlijks de Elly Blom Poëziewedstrijd. Vernoemd naar de initiatiefneemster van het cultuurcafé. Meer daarover alsook het reglement voor de poëzieprijs vindt met onder Elly Blom Poëzieprijs.