Activiteitenoverzicht

 

In zijn nog jonge bestaan heeft Cultureel café D’n Dwingel al een behoorlijk aantal evenementen en activiteiten georganiseerd waarvan enkele voorbeelden de doelstellingen van het cultureel café nader illustreren:

 • Een programma met ballads gemaakt en uitgevoerd door leerlingen uit het V.O. (2010)
 • Literaire schrijfwedstrijd voor leerlingen van het VO n.a.v. het boek “Het Leven is Vurrukkulluk”van Remco Campert in het kader van de campagne “Nederlands leest” (2011).
 • De Limburgse muze met literaire en muzikale bijdragen (2012).
 • De Ziel van de Cauberg”, culturele avond in het kader van de WK wielrennen met de presentatie van de “Ode aan de Cauberg” van en door Tom America en release van de documentaire “De Magie van de Cauberg”. Dit alles in de het kader van een toepasselijke dubbeltentoonstelling in het Museum Land van Valkenburg (2012).
 • Een concert van het ensemble Musamosa (Italiaanse volksmuziek) in combinatie met een bezoek aan de Charles Vos-tentoonstelling in het Museum Land van Valkenburg (2012).
 • "Terug naar Jan Hanlo". Een avond gewijd aan proza en poezie van deze bijzonder plaatsgenoot (1912-1969) bij gelegenheid van zijn 100e geboorteda (2012).

Terugblik op activiteiten 2013:

 • Vrijdag 1 februari sprak Jan van Mersbergen in de Openbare Bilbiotheek over zijn passie voor Vastelaovend in het algemeen en zijn roman "Naar de Overkant van de Nacht" in het bijzonder. Het boek dankt zijn onstaan aan zijn belevenissen tijdens de Venlose Carnavalsviering waar hij al een aantal jaren op rij met een Amsterdamse vriendengroep aan deelneemt.
 • Vrijdag 22 maart verzorgde de kunstenaar Arjen van Prooijen een lezing over de beeldend kunstenaar en architect Hundertwasser onder de titel: Het FRIEDENSREICH van HUNDERTWASSER. Aan de hand van een omvangrijke diaserie belichtte hij het werk, de verwantschap met tijdgenoten en de idealistische achtergronden daarvan.
 • Zaterdag 13 april vond voor het eerst de uitreiking van de Elly Blom Poëzieprijzen plaats. Lees verder bij Poëzieprijs 2013. 
 • Donderdag 13 juni hield Jacques Drissen, mede-samensteller van de Vallekenbergsen Dieksjenaer, een kleurrijke voordracht over het Valkenburgs dialect.
 • Donderdag 19 september hield Tim Neutelings een lezing over de Taal als Motor van het Denken, waarin nagenoeg alle aspecten van het wetenschappelijk taalonderzoek op een speelse manier de revu passeerden.
 • Vrijdag 8 november verzorgden de beheerders van het Cultuurcafé gezamenlijk een avond met als thema "Dieren zijn precies als mensen". Daarmee werd aangesloten bij de campagne Nederland Leest Eric of het Klein Insectenboek (maand november). Het verschijnsel Dieren in de Literatuur werd breed belicht in een uiteenzetting over dierfabels afgewisseld met voordrachten van poëzie en proza met dieren in de hoofdrol. 
 • Donderdag 19 december verzorgde het Cultuurcafé een van de 4 kerstconcerten in het kader van Kerststad Valkenburg. Het was een literaire kerstconcert i.s.m. Kamerkoor Quartna uit Maastricht o.l.v. Arno Kerkhofs. D'n Dwingel omlijstte de optredens met proza- en poëzievoordrachten.  

Terugblik op de activiteiten in 2014

 • Vrijdag 24 januari verzorgde Arjen van Prooijen een lezing over "Fotografie en Kunst".
 • Zaterdag 12 april vond voor de tweede keer de uitreiking van de Elly Blom Poëzieprijs plaats (zie Elly Blom Poëzieprijs 2014)
 • Donderdag 12 juni hield Dr. E.H.R. (Lizet) Duyvendak onder de titel "Het Onvergetelijke Boek" een (voor)lezing van (uit) werken uit de Nederlandse literatuur die men naar haar oordeel zeker zou moeten lezen.
 • In het kader van de herdenking van de bevrijding van Valkenburg het 70 jaar geleden hield de historicus Jacquo Silvertant op vrijdag 12 september een lezing met als titel: Goed en Fout 70 jaar later. In die lezing liet hij zien dat het aanvankelijke zwart/wit-denken over wie er “goed”en wie er “fout” zat tijdens de oorlogsjaren bij historici terecht plaats heeft gemaakt voor een meer genuanceerde benadering van de positie die mensen toen al dan niet vrijwillig hebben ingenomen ten opzichte van de bezetter. 
 • In de maanden oktober en november 2014 brachten we een tweeluik rond het thema licht en donker in de kunst. Op donderdag 9 oktober "Schemerlicht". Een liederenprogramma verzorgd door het kamerkoor Quartna uit Maastricht met een tweetal filosofische inleidingen over licht en donker door Hans van Helmond.
 • Op vrijdag 28 november "Lichtbeelden" een lezing door Arjen van Prooijen afgewisseld met poëzievoordrachten door leden van het Cultuurcafé. 

Terugblik op de activiteiten in 2015

 • Op vrijdag 30 januari verzorgde Frans Kraan, medebeheerder van het Cultuurcafé, een poëzieworkshop.
 • In het kader van de boekenweek 2015 hield Hans van Helmond op verzoek van de Openbare Bibliotheek een lezing over waanzin en woordkunst met als titel "WOORDWAARDEN".
 • Op 27 maart vond de eerste bijeenkomst van het SchrijversPodium plaats (zie verder de betreffende pagina).
 • Op vrijdag 30 maart verzorgde de beeldend kunstenaar Hans Hansen zijn laatste uiteenzetting over zijn werk.
 • Op 11 april vond voor de derde maal de proclamatie plaats van de Elly Blom Poëziewedstrijd. 
 • Op vrijdag 9 oktober verzorgde Ajen van Prooijen een lezing over DROMEN in de beeldende kunst. De lezing werd afgewisseld met voordrachten van "droompoëzie" en omlijst met songs van Jelle Imbos op gitaar
 • Op vrijdag 20 november zijn tijdens een feesteljike bijeenkomst in de Openbare Bibliotheek van Valkenburg de 10 genomineerden en vervolgens de 3 prijswinnaars bekend gemaakt van de 50 deelnemers aan de wedstrijd Zeer Korte Verhalen van Zeer Jeugdige Schrijvers. De wedstrijd was uitgeschreven in het kader van de campagne "Nederland leest..."gewijd aan het (Zeer) Korte Verhaal van o.a. de auteur A.L. Snijders.
De genomineerden van de schrijfwedstrijd
De prijswinnaars