Activiteitenoverzicht

 

Een greep uit d e activiteiten die Cultureel café D’n Dwingel sedert de oprichting in 2010 heeft ontplooid illustreren de doelstel;lingen nader. 

 • Een programma met ballads gemaakt en uitgevoerd door leerlingen uit het V.O. (2010)
 • Literaire schrijfwedstrijd voor leerlingen van het VO n.a.v. het boek “Het Leven is Vurrukkulluk”van Remco Campert in het kader van de campagne “Nederlands leest” (2011).
 • De Limburgse muze met literaire en muzikale bijdragen (2012).
 • De Ziel van de Cauberg”, culturele avond in het kader van de WK wielrennen met de presentatie van de “Ode aan de Cauberg” van en door Tom America en release van de documentaire “De Magie van de Cauberg”. Dit alles in de het kader van een toepasselijke dubbeltentoonstelling in het Museum Land van Valkenburg (2012).
 • "Terug naar Jan Hanlo". Een avond gewijd aan proza en poezie van deze bijzonder plaatsgenoot (1912-1969) bij gelegenheid van zijn 100e geboorteda (2012).
 • Een lezing van Jan van Mersbergen in de Openbare Bilbiotheek over zijn passie voor Vastelaovend in het algemeen en zijn roman "Naar de Overkant van de Nacht" in het bijzonder (2013).
 • Op zaterdag 13 april 2013 vindt voor het eerst de uitreiking van de Elly Blom Poëzieprijzen plaats.
 • Een lezing verluchtigd met enkele gezongen liedjes door de inmiddels overleden Jacques Drissen, mede-samensteller van de Vallekenbergsen Dieksjenaer, over het Valkenburgs dialect (2013).
 • De beheerders van het Cultuurcafé verzorgen gezamenlijk een avond met als thema "Dieren zijn precies als mensen" in het kader van de campagne Nederland Leest Eric of het Klein Insectenboek Het verschijnsel Dieren in de Literatuur wordt breed belicht in een uiteenzetting over dierfabels afgewisseld met voordrachten van poëzie en proza met dieren in de hoofdrol (2013). 
 • Een literaire kerstconcert i.s.m. Kamerkoor Quartna uit Maastricht o.l.v. Arno Kerkhofs. D'n Dwingel omlijstte de optredens met proza- en poëzievoordrachten.
 • Een lezing door Dr. E.H.R. (Lizet) Duyvendak onder de titel "Het Onvergetelijke Boek" met (voor)lezing van (uit) werken uit de Nederlandse literatuur die men naar haar oordeel zeker zou moeten lezen (2014).
 • In de maanden oktober en november 2014 brachten we een tweeluik rond het thema licht en donker in de kunst. Op donderdag 9 oktober "Schemerlicht". Een liederenprogramma verzorgd door het kamerkoor Quartna uit Maastricht met een tweetal filosofische inleidingen over licht en donker door Hans van Helmond. Op vrijdag 28 november "Lichtbeelden" een lezing door Arjen van Prooijen afgewisseld met poëzievoordrachten door leden van het Cultuurcafé.
 • Een poëzieworkshop door Frans Kraan, medebeheerder van het Cultuurcafé (2015).
 • In het kader van de boekenweek 2015 hield Hans van Helmond op verzoek van de Openbare Bibliotheek een lezing over waanzin en woordkunst met als titel "WOORDWAARDEN".
 • Op 27 maart 2015) vond de eerste bijeenkomst van het SchrijversPodium plaats (zie verder de betreffende pagina).
 • De beeldend kunstenaar Hans Hansen uit Maastricht houdt zijn laatste uiteenzetting over zijn werk  (2015).
 • Op vrijdag 20 november 2015 zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Openbare Bibliotheek van Valkenburg de 10 genomineerden en vervolgens de 3 prijswinnaars bekend gemaakt van de 50 deelnemers aan de wedstrijd Zeer Korte Verhalen van Zeer Jeugdige Schrijvers. De wedstrijd was uitgeschreven in het kader van de campagne "Nederland leest..."gewijd aan het (Zeer) Korte Verhaal van o.a. de auteur A.L. Snijders.
 • Het Schrijverspodium organiseert voor het eerst het Poëziebuffet bij de opening van week van de poëzie (januari 2016).
 • Een lezing van Drs. Ger Kockelkorn over het thema "Democratie in discussie"in het kader van de Campagne Nederland leest over het thema Democratie (2016).
 • Het eerste lustrum van de Elly Blom Poëziewedstrijd met 83 inzendingen Uit Nederland en België (2017).
 • "Zuid-Limburg Natuurlijk!"N.a.v. het thema van de Boekenweek "Natuur" organiseerden D'n Dwingel en de Heuvellandbibliotheek Valkenburg een avond waarop kunstschilder en natuurvorser Jef Boosten zijn licht liet schijnen over de bijzondere antuur van Zuid Limburg en de psycholoog en dichter Paul Hermans enkele van zijn natuurgedichten voordroeg (2018).
 • Op 11 juli 2018 vond de onthulling plaats van het gevelgedicht van Jan Hanlo dat door Cultuurcafé D'n Dwingel werd geschonken aan de Heuvellandbibliotheek Valkenburg.
 • Op 16 juni 2019 vond in de Heuvellandbibliotheek Valkenburg een herdenking plaats van de 50e sterfdag van Jan Hanlo met een presentatie van zijn leven en werk. 
 • Op 3 november 2019 vond de presentatie plaats van het boek "Bestemming bereikt" van Hans van Helmond. 
 • Op 31 januari 2020 vond weer het traditioneel Poëziebuffet plaats in het kader van de Pëzieweek. (Zie verder actueel).
 • Op 18 april vond voor de achtste keer de proclamatie plaats van de Elly Blom Poëzieprijs. Vanwege de coronacrisis geen feestelijke bijeenkomst live maar een bekendmaking per e-mail en post. (Zie verder actueel)