Boekenweek (10 - 18 maart )

Jef Boosten, is kunstschilder en voorzitter van de kunstkring Henri Jonas maar op deze avond vooral optredend in zijn hoedanigheid van natuurliefhebber en natuurvorser van het Mergetland maar ook van andere landschappen in Europa.

Zuid-Limburg Natuurlijk

Het thema van de Boekenweek (10 - 18 maart ) is dit jaar: "Natuur".

In het kader daawan organiseert Heuvellandbibliotheken Valkenburg samen met Cultuurcafé
D'n Dwingel op 16 maart een avond waarop Jef Boosten zijn licht laat schijnen
over de bijzondere natuur van Zuid Limburg.

Paul Hermans zal bij deze gelegenheid enkele van zijn natuurgedichten voordragen.

Aan de hand van een powerpointpresentatie met een selectie van de dia's en foto's die
getuigen van zijn liefde maar vooral kennis van het landschap, geeft Jef Boosten ons in
inkijk in het ontstaan van het krijtland, de flora en fauna van het Geuldal en de groeven,
en de effecten van de klimaatverandering op natuur en landschap. Zijn verhaal is
opgedeeld in een deel v6ór en een deel na de pauze.

Aan het begin van beide gedeelten draagt Paul Hermans enkele van zijn natuurgedichten
voor. Tijdens de pauze wordt u een drankje aangeboden.


De bijeenkomst vindt ptaats op vrijdag 16 maart in de bibtiotheek aan het Berkelplein
in Valkenburg. Aanvang 19.30 uur. Toegang € 3,00 voor niet-leden en € 2,50 voor leden
van de bibliotheek.
Aanmelden via dendwingel@gmail.com of aan de balie van bibliotheek Valkenburg.

 

Paul Hermans is als psycholoog werkzaam in verpleeghuizen maar op deze avond teredt hij op in zijn hoedanigheid van dichter. Hij heeft negen dichtbundels op zijn naam, waarvan 'Dierzien'
(2017) de meest recente is. In 2003 onderscheiden met de Halewijnprijs van de stad Roermond.