Standaard pagina

Jan Hanlo............een belevenis

In 1946 schrijft Jan Hanlo het grote gedicht “Wij komen ter wereld”. Je kunt het beschouwen als een retrograde, een kreeftgedicht, dat je zowel van voren naar achter als van achter naar voren kunt lezen. Hanlo beschrijft daarin vanuit de opstanding uit het graf de levensloop van de mens tot aan zijn geboorte en verwekking. Hij doet dat niet louter in een chronologische volgorde want hij beschrijft ook essentiële en ingrijpende activiteiten en gebeurtenissen die zich tijdens die levensloop voordoen zoals: voeding, arbeid en oorlogen. Ten slotte komt hij dan toe aan de verheerlijking van de jeugd, de schooltijd, de kindertijd en in de laatste regel de herkomst van de mens uit het niets.

Dit gedicht werd door Cultuurcafé D’n Dwingel als leidraad gekozen voor een presentatie over leven en werk van Jan Hanlo op zondag 16 juni 2019 in de Heuvellandbibliotheek in Valkenburg. Een productie die tot stand is gekomen in samenwerking met Tom America. Wat het werk van Hanlo betreft werd vooral aandacht besteed aan zijn poëtisch oeuvre en wat zijn leven betreft vooral aan de periode van zijn verblijf in Valkenburg. Daar is hij ten slotte ook het slachtoffer geworden van een noodlottig verkeersongeluk als gevolg waarvan hij 50 jaar geleden is overleden op 16 juni 1969.

In die presentatie werd gepoogd om Jan Hanlo enigszins te laten herleven, te maken tot een belevenis vanaf zijn begrafenis in Broekhem in 1969 tot aan zijn geboorte in het Indonesische Bandung in 1912. Met grote stappen werd hij gevolgd op de terugweg door zijn leven heen, waarbij zo nu en dan stil werd gestaan bij een paar van zijn mooiste gedichten. Dit alles werd verlucht met heel veel beeldmateriaal, foto’s en filmfragmenten (uit de documentairen van zijn nicht Barbara Hanlo), en met muziek.

Vanaf zondag 16 juni is er in het Museum Land van Valkenburg ook een expositie over leven en werk van Jan Hanlo, samengesteld onder leiding van Wiel Kusters, emeritus hoogleraar, dichter en kenner van het werk van Jan Hanlo.

Overzichtsfoto van de presentatie
Tom America