Poëziebuffet

SchrijversPodiumValkenburg organiseert op vrijdag 26 januari 2018 om 19.00 uur in de Openbare Bibliotheek aan het Berkelplein in Valkenburg een Poëziebuffet voor dichters en liefhebbers van poëzie om bij een hapje en een drankje gedichten voor te dragen of ervan te genieten. 


Dichters worden uitgenodigd om hun originele gedichten in het Nederlands of Limburgs dialect voor te dragen. Inspiratie kan (maar hoeft niet) worden geput uit het thema. Het thema is “theater”, onder het motto ‘Uitstromend, in het pluche van de zaal’. Peter Verhelst schrijft het Poëziegeschenk Wat ons had kunnen zijn, uw cadeau van de boekhandel bij besteding van € 12,50 aan poëzie. Speciaal voor leden van de bibliotheek schreef Peter Verhelst een nieuw gedicht, verkrijgbaar als fraaie Poëzieposter.

Zowel belangstellende dichters als bezoekers moeten zich vòòr donderdag 18 januari 2018 voor het buffet aanmelden door overmaking van € 10,00 op rekeningnummer:
NL43RABO0336851278 t.n.v. Stichting Cultuurcafé D’n Dwingel Valkenburg.
De gedichten moeten i.v.m. de samenstelling van het programma door de dichters eveneens vòòr donderdag 18 januari 2016 per e-mail worden aangemeld bij Frans Kraan op het e-mailadres: kraanhaagen@hotmail.com met vermelding van naam, telefoonnummer, titel(s) van de gedichten en de geschatte duur.