Aanbieding Gevelgedicht Jan Hanlo

Bij gelegenheid van de interne verbouwing van de Heuvelland Bibliotheek Valkenburg werd door Cultuurcafé D'n Dwingel de plaatsing van een gevelgedicht in het vooruitzicht gesteld met een van de gedichten van Jan Hanlo. Op 11 juli 2018 was het eindelijk zo ver dat tot de onthulling van het gedicht kon worden overgegaan. Op de foto's het gedicht nog afgedekt door een tros balonnen en vervolgens het gedicht nadat Mevr. Laeven van de bibliotheek de balonnen de vrijheid heeft gegeven en het gedicht "Mijn hart slaapt" wordt onthuld. Met dit geschenk wilde D'n Dwingel uitdrukking geven aan zijn erkentelijkheid voor de gastvrijheid van en goede samenwerking met de Bibliotheek. Het project werd financieel ondersteund door de Stichtingen Rozenheuvelfonds en Tienschuur uit Valkenburg. De openingshandeling met de tros balonnen was ingegeven door het antwoord van Jan Hanlo zelf op een vraag hoe zijn begrafenis zou moeten worden opgeluisterd: "Met iets wat kinderen leuk vinden". Aan die opluistering heeft het bij zijn begrafenis in 1969 ontbroken. Vandaar alsnog. Het gevelgedicht past in een reeks van "Straatpoëzie" waarmee locaties in steden worden gesierd en waarvan een gelijknamige website van de Universiteiyt van Utrecht de inventarisatie bijhoudt.