ELLY BLOM POEZIEPRIJS 2013

PROCLAMATIE 13 APRIL

 

Op zaterdag 13 april 2013 is in Valkenburg aan de Geul voor het eerst de Elly Blom Poëzieprijs uitgereikt. De prijs is ingesteld als een hommage aan de veelzijdige in 2011 overleden Valkenburgse kunstenares Elly Vorstermans-Blom. Van oorsprong beeldend kunstenaar heeft zij als organisator, stimulator, publicist en TVmaker, een grote bijdrage geleverd aan het culturele leven van Valkenburg aan de Geul. Daarnaast legde zij zich ook toe op het schrijven van poëzie waarvan een deel is gepubliceerd respectievelijk in de bundels Vergleden Tijd (2010) en Zilvertinten(2011). De organisatie van de poëzieprijs was in handen van Cultuurcafé D’n Dwingel met financiële ondersteuning van de Kunst- en Cultuurraad van Valkenburg. Voor de wedstrijd waren 59 gedichten ingestuurd door dichters uit Nederland en België. De jury heeft daar eerst een zestiental gedichten van genomineerd en het vervolgens aan zijn onafhankelijk voorzitter, de dichteres Emma Crebolder overgelaten om daar een drietal prijswinnaars uit te kiezen. Deze ontvingen een oorkonde en bovendien een geldbedrag van 300 (1e prijs), 200 (2e prijs) of 100 (3e prijs) euro. De officiële proclamatie van de uitslag van de wedstrijd vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in Museum Land van Valkenburg. De eerste prijs is toegekend aan Paul Vincent uit het Belgische Turnhout voor zijn gedicht “kijk dan mama”; de tweede prijs aan Anneke Wasscher uit het Groningse Leek voor haar gedicht “zijn vraag”, en de derde prijs aan Jan Smulders uit Eijsden voor zijn gedicht “Nocturne”. De ingezonden gedichten zijn integraal gepubliceerd in een bundel die tijdens de proclamatie werd gelanceerd. In de bundel is ook het juryrapport opgenomen en verder een korte terugblik op leven en werk van Elly Blom met een herdruk van enkele van haar mooiste gedichten. Men kan een exemplaar van deze fraai uitgegeven wedstrijdbundel bestellen op het e-mailadres: info@dendwingel.nl en door overmaking van een bedrag van € 15.00 (incl. verzendkosten)  op rekening nr. (IBAN NL 43 RABO 0)3368.51.278 (BICcode RABONL2U).