Elly Blom Poezieprijs 2014

Het laatste nieuws

Proclamatie Elly Blom Poëzieprijs 2014
Op zaterdag 12 april 2014 is in Valkenburg aan de Geul voor de tweede keer de Elly Blom Poëzieprijs uitgereikt. De prijs is ingesteld als een hommage aan de veelzijdige in 2011 overleden Valkenburgse kunstenares Elly Vorstermans-Blom. De organisatie van de poëziewedstrijd was in handen van de Stichting Cultuurcafé D’n Dwingel met financiële ondersteuning van de Kunst- en Cultuurraad van Valkenburg en van het Letterkundig Centrum Limburg (Huis voor de Kunsten Provincie Limburg). Aan de wedstrijd hebben dit jaar 69 dichters uit Nederland en België deelgenomen. De meesten van hen maakten gebruik van de gelegenheid om niet 1 maar 2 gedichten in te sturen met als gevolg dat de jury in totaal 125 gedichten ter beoordeling kreeg voorgelegd. De jury heeft daar eerst een twintigtal gedichten van genomineerd en het vervolgens aan de onafhankelijk juryvoorzitter, de dichter Frans Budé uit Maastricht, overgelaten om daar een tweetal eervolle vermeldingen (*) en een drietal prijswinnaars uit te kiezen. De eervolle vermeldingen ontvingen een oorkonde en de prijswinnaars bovendien een geldbedrag van 300 (1e prijs), 200 (2e prijs) of 100 (3e prijs) euro. De officiële proclamatie van de uitslag van de wedstrijd vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Kloosterkerk van de protestantse gemeente in Valkenburg aan de Geul. De prijzen werden uitgereikt door de Heer Dauven, wethouder van Cultuur. De eerste prijs is toegekend aan Els van Stalborch uit uit De Bilt voor haar gedicht “Pianist”. De tweede prijs ging naar Hein van der Schoot uit Wezep voor zijn gedicht “Voordat ik verdwijn”, en de derde prijs naar Jan Smulders uit Oost-Maarland (Eijsden) voor zijn gedicht “Route de Val-Dieu”. Van alle deelnemers aan de wedstrijd is 1 gedicht opgenomen in een wedstrijdbundel die tijdens de prijsuitreiking werd gelanceerd. Men kan een exemplaar van deze fraai uitgegeven bundel bestellen op het e-mailadres: dendwingel@gmail.com en door overmaking van een bedrag van € 12.50 (incl. verzendkosten) op rekening nr. IBAN NL43RABO3368.51.278 (BICcode RABONL2U). De  drie bekroonde gedichten zijn bovendien openbaar gemaakt op drie banners in de voortuin van de Openbare Bibliotheek Berkelplein 99 Valkenburg aan de Geul (zie foto).

(*)  De twee eervolle vermeldingen werden toegekend aan
J. de Vries uit Valkenburg voor zijn gedicht "Op Straat" en aan
Michel Krott uit Eindhoven voor zijn gedicht "Van Gogh".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 (incl. verzendkosten)  op rekening nr. (IBAN NL 43 RABO 0)3368.51.278 (BICcode RABONL2U).  

 

 

UITSLAG POEZIEWEDSTRIJD 2014

Deze Poëzieprijs wordt mede mogelijk gemaakt door de Kunst en Cultuurraad van de Gemeente Valkenburg, 
het Letterkundig Centrum Limburg en de Provincie Limburg.