ELLY BLOMPOEZIEPRIJS 2015

De winnaars. Op de eerste rij met de bloemen Els Driessen (3e prijs) en Martin Carrette (2e prijs). Op de tweede rij schuin achter Els Driessen: F.S. Valkhoff (1e prijs). De winnaar van de aanmoedigingsprijs, Stijn Delagreuse, was niet aanwezig.

Elly Blom Poëzieprijs 2015 (perscommuniqué)

Op zaterdag 11 april 2015 zijn in Valkenburg aan de Geul voor de derde keer de Elly Blom Poëzieprijzen uitgereikt. Deze zijn ingesteld als een hommage aan de veelzijdige, in 2011 overleden Valkenburgse kunstenares Elly Vorstermans-Blom. De organisatie van de poëziewedstrijd was weer in handen van de Stichting Cultuurcafé D’n Dwingel en werd mede mogelijk gemaakt door het Letterkundig Centrum Limburg (Huis voor de Kunsten Provincie Limburg) en de Openbare Bibliotheek van Valkenburg. Aan de wedstrijd werd dit jaar door 64 dichters uit Nederland en België deelgenomen. De jury heeft daar eerst een twintigtal gedichten van genomineerd en het vervolgens aan de onafhankelijk juryvoorzitter, Dr. Lizet Duyvendak van de Open Universiteit in Heerlen, overgelaten om daar een drietal prijswinnaars uit te kiezen. De eerste prijs is toegekend aan F.S. Valkhoff uit Amsterdam voor haar gedicht “Viskoekjes”. De tweede prijs ging naar Martin Carrette  D.S. Tomahlany (ps. Voor Martin Carrette uit het Belgische Deinze) voor zijn gedicht “Redding”, en de derde prijs naar Els Driessen uit Venlo voor haar gedicht “Blinddoek het verleden, koop een machine die haar harde korsten kleiner maalt”.  De prijswinnaars ontvingen een oorkonde en een geldbedrag van 300 (1e prijs), 200 (2e prijs) of 100 (3e prijs) euro. Bovendien werd een aanmoedigingsprijs toegekend aan een jeugdige deelnemer (18 jaar), Stijn Delagrense uit het Belgische Moen, voor zijn gedicht “En opnieuw”. De proclamatie van deze uitslagen vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Openbare Bibliotheek van Valkenburg. Van alle inzendingen is een wedstrijdbundel samengesteld die tijdens de prijsuitreiking werd gelanceerd. Men kan een exemplaar van deze fraai uitgegeven bundel voor € 12,50 kopen aan de balie van de bibliotheek aan het Berkelplein in Valkenburg of bestellen via het e-mailadres: dendwingel@gmail.com en gelijktijdige  overmaking van een bedrag van € 12.50 (incl. verzendkosten) op rekening nr. IBAN NL43RABO3368.51.278 (BICcode RABONL2U). De  drie bekroonde gedichten zijn bovendien openbaar gemaakt op drie banieren in de voortuin van de Openbare Bibliotheek aan het Berkelplein in Valkenburg aan de Geul.

De wedstrijd is mede mogelijk gemaakt dank zij de steun van het Literair Centrum Limburg (Huis voor de Kunsten van de Provincie Limburg) en de Openbare Bibliotheek van Valkenburg aan de Geul.