SchrijversPodium Valkenburg

 

Op vrijdag 30 januari 2015 is een nieuwe activiteit van Cultuurcafe D'n Dwingel in Valkenbrug van start gegaan onder de naam: “SchrijversPodium Valkenburg”

Het “SchrijversPodium Valkenburg” wil een maandelijkse ontmoetingsplek zijn voor schrijvers en liefhebbers van poëzie en proza. Men kan er literaire producten (in het Nederlands of in het dialect) van eigen hand (laten) voordragen of presenteren of alleen maar aanwezig zijn om daarvan te genieten. Aanvang 15.00 uur. De toegang is gratis. Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. Als u graag voorafgaand aan elke bijeenkomst een reminder wilt ontvangen of op de hoogte wilt blijven eventuele wijzigingen in de planning, moet u uw naam, e-mailadres en teleefoonnumer laten opnemen in de adreslijst van het SchriversPodium via het secretariaat: dendwingel@gmail.com

Wilt u eigen werk (laten) voordragen, dan moet u zich hiervoor uiterlijk een week van tevoren aanmelden bij Frans Kraan kraanhaagen@hotmail.com i.v.m. de samenstelling van het programma.

Locatie: “Stationnerie” Valkenburg aan de Geul (voormalig stationsgebouw)

Data in 2016 en 2017: 

Het SchrijversPodium is er op de volgende vrijdagen in 2016: 30/9; 28/10 en 25/11 en in 2017 op: vrijdag 27 januari om 19.00 uur in de Openbare Bibliotheek aan het Berkelplein van Valkenburg (let op deze afwijkende tijd en plaats vanwege de week van de poëzie! Zie info bij "programma 2016-2017"), en verder op de volgende vrijdagen in 2017: 24/2; 31/3; 28/4; 26/5. 

Steeds van 15.00 – 17.00 uur aansluitend op aankomst- en vertrektijden van treinen richting Maastricht en Heerlen. Ruime parkeermogelijkheden in de nabijheid.