SchrijversPodium Valkenburg

 

Op vrijdag 30 januari 2015 is een nieuwe activiteit van Cultuurcafe D'n Dwingel in Valkenburg van start gegaan onder de naam: “SchrijversPodium Valkenburg”

Het “SchrijversPodium Valkenburg” wil een maandelijkse ontmoetingsplek zijn voor schrijvers en liefhebbers van poëzie en proza. Men kan er literaire producten (in het Nederlands of in het dialect) van eigen hand (laten) voordragen of presenteren of alleen maar aanwezig zijn om daarvan te genieten. De toegang is gratis. Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. 

Als u graag voorafgaand aan elke bijeenkomst een reminder wilt ontvangen en op de hoogte wilt blijven eventuele wijzigingen in de organisatie, moet u uw naam, e-mailadres en teleefoonnumer laten opnemen in de adreslijst van het SchriversPodium via het secretariaat: dendwingel@gmail.com

In de regel vinden de bijeenmkomsten van het  SchrijversPodium plaats op de laatset vrijdag van de maand (data zie hierna). Wilt u eigen werk (laten) voordragen, dan moet u zich hiervoor uiterlijk op de woensdag daaraan voorafgaand aanmelden bij Frans Kraan  kraanhaagen@hotmail.com i.v.m. de samenstelling van het programma.

 Data in 2017 en 2018

Het SchrijversPodium is er op de volgende vrijdagen in 2017: 29/9; 27/10 en 24/11 en in 2018 op: vrijdag 26 januari om 19.00 uur in de Openbare Bibliotheek aan het Berkelplein van Valkenburg (let op deze afwijkende tijd en plaats vanwege de week van de poëzie! Zie info bij "programma 2017-2018), en verder op de volgende vrijdagen in 2018: 23/2; 30/3; 27/4; 25/5.

Locatie: “Stationnerie” Valkenburg aan de Geul (voormalig stationsgebouw) Aanvan steeds om  15.00 uur; Sluiting uiterlijk 17.00 uur, Aansluitend op de aankomst- en vertrektijden van de treinen naar Heerlen en Maastricht. Ruime betaalde parkeermogelijkheden in de nabijheid.