Pogramma van activiteiten seizoen 2016-2017

Het SchrijversPodium

Houdt  u van gedichten en van literair proza? Bent u misschien zelf als schrijver actief? Dan is het Schrijverspodium in Valkenburg misschien iets voor u. Om uw literaire producten voor te (laten) dragen. Of alleen maar luisterend te genieten van de voordrachten van andere bezoekers.

Het SchrijversPodium is er op de volgende vrijdagen in 2016: 30/9; 28/10 en 25/11 en in 2017 op: vrijdag 27 januari om 19.00 uur in de Openbare Bibliotheek aan het Berkelplein van Valkenburg (let op deze afwijkende tijd en plaats vanwege de week van de poëzie! Zie info hierna), en verder op de volgende vrijdagen in 2017: 24/2; 31/3; 28/4; 26/5. Locatie “Stationnerie” Valkenburg aan de Geul, steeds van 15.00 – 17.00 uur, aansluitend op aankomst- en vertrektijden van de treinen. De toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

“Het onvergetelijke boek”

Het jaar 2016 is uitgeroepen tot Jaar van het Boek. Een van de activiteiten die in het kader daarvan wordt georganiseerd is de verkiezing van wat de Nederlandse lezers als het belangrijkste boek beschouwen. Cultuurcafé D’n Dwingel en de Openbare Bibliotheek van Valkenburg haken gezamenlijk op deze landelijke verkiezing in met een verkiezing op plaatselijk niveau met als motto: Kom voor de dag met uw onvergetelijke boek!

Op donderdag 29 september krijgt u de gelegenheid  om het boek van uw keuze te presenteren op een bijeenkomst die onder leiding staat van Dr. Lizet Duyvendak, hoofddocent Letterkunde aan de Open Universiteit in Heerlen. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

Wat u moet doen om tijdens die bijeenkomst op uw boek de aandacht te vestigen kunt u lezen in een flyer die te krijgen is aan de balie van de bibliotheken in Valkenburg en Berg en Terblijt.

“Democratie in discussie”

De maand november staat weer in teken van de campagne “Nederland leest…” van de Openbare Bibliotheken. In afwijking van voorgaande jaren staat deze keer niet een literair werk centraal maar een thema: democratie. Hoewel bij dit thema niet één maar zelfs drie boeken aan de bezoekers van de bibliotheek worden uitgereikt, wil de campagne niet alleen tot lezen aanzetten maar ook en vooral tot discussie over dit belangrijke en uiterst actuele onderwerp.

Cultuurcafé D’n Dwingel organiseert in samenwerking met de Openbare Bibliotheek van Valkenburg een avond waarop Drs. Ger Kockelkorn zijn gedachten over dit thema zal laten gaan en er met de bezoekers over zal discussiëren. Ger Kockelkorn is voormalig gedeputeerde van de Provincie Limburg en was van 2000 t/m 2005 burgemeester van Meerssen. Als datum is gekozen voor de dag waarop ook een landelijk debat wordt georganiseerd: woensdag 30 november. Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs € 5,00 incl. consumptie. Te voldoen bij de avondkassa.

Week van de Poëzie

Van donderdag 26 januari tot woensdag 1 februari 2017 vindt landelijk weer de  jaarlijkse week van de poëzie plaats. De week begint met de landelijk gedichtendag. Cultuurcafé D’n Dwingel organiseert in samenwerking met vaste deelnemers van het SchrijversPodium een Poëziebuffet met een hapje en een drankje en vooral met voordrachten van eigen gedichten.

Dit poëziebuffet wordt gehouden op vrijdag 27 januari in de Openbare Bibliotheek van Valkenburg. Aanvang 19.00 uur. Zowel deelnemers als bezoekers moeten zich hiervoor aanmelden vòòr maandag 23 januari door overmaking van € 10,-- op  rekeningnr. NL43RABO0336851278 van Cultuurcafé D’n Dwingel.

Boekenweek

Van zaterdag 25 maart tot zondag 2 april 2017 is de 82e Boekenweek die dit jaar als thema heeft “Verboden Vruchten”. Herman Koch schrijft het boekenweekgeschenk en Connie Palmen het Boekenweekessay.

Cultuurcafé D’n Dwingel haakt op dit thema in met een avond waarop kunstenaar en kunsthistoricus Arjen van Prooyen een lezing zal houden over erotiek in de beeldende kunst, afgewisseld met voordrachten van erotische poëzie en prozafragmenten door leden van het cultuurcafé.  Deze avond wordt gehouden op donderdag 30 maart in de Openbare Bibliotheek van Valkenburg. Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs € 5,00 incl. consumptie. Te voldoen bij de avondkassa.

Elly Blom Poëzieprijs

In 2017 organiseert Cultuurcafé D’n Dwingel voor de vijfde keer de Elly Blom Poëziewedstrijd. Zie voor het reglement van deze wedstrijd de website: www.dendwingel.nl . De gedichten moeten voor 1 februari 2017 worden ingestuurd.

De feestelijke proclamatie en prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 22 april 2017 om 15.00 uur in de Openbare Bibliotheek aan het Berkelplein in Valkenburg aan de Geul.