Het SchrijversPodium

Het SchrijversPodium

Is een maandelijkse activiteit van het cultuurcafé waarop schrijvers de gelegenheid wordt geboden om hun oorspronkelijke gedichten of proza(fragmenten) voor het voetlicht te brengen ten overstaan van belangstellende bezoekers. Men kan dus als uitvoerend deelnemer bij de bijeenkomsten aanwezig zijn of als toehoorder.

Het Schrijverspodium is op 29 oktober 2021 weer van start gegaan op de nieuwe locatie in de Heuvellandbibliotheek aan het Berkeplein in Valkenburg. Bezoekers en deelnemers waren enthousiast en blij dat er weer geluisterd en voorgedragen kon worden. Daarom is besloten het Schrijverspodium tot en met mei voort te zetten op de volgende data:

26 november 2021

28 januari 2022

25 februrari 2022

25 maart 2022

29 april 2022

27 mei 2022

 tijd: van 14.15 – 16.30 uur.

Vanwege de nog geldende coronamaatregelen moet het aantal aanwezigen beperkt worden tot 18. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat zowel deelnemers als bezoekers hun komst vooraf aanmelden tot uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de betreffende laatste vrijdag van de maand en wel tot 12.00 uur bij het secretariaat: dendwingel@gmail.com.  Meld u aan als deelnemer (ik wil wat voordragen) of als bezoeker met e-mailadres en telefoonnummer. Deelnemers dienen zich tevens met de aard van hun voordracht (proza, poezie, Nederlands of dialect) en de te verwachten duur daarvan aan te melden bij Frans Kraan: kraanhaagen@hotmail.com Dit met het oog op de programmering.

In het kader van de coronamaatregelen dient elke bezoeker of deelnemer het coronatoegangsbewijs middels de CoronaCheckApp of papieren toegangsbewijs en ID of paspoort te laten zien. Zonder coronatoegangsbewijs kunnen we u geen toegang verlenen.

Wilt u op de hoogte blijven van deze en volgende bijeenkomsten en daarvoor worden uitgenodigd meld dat dan ook aan bovenstaand secretariaat met uw e-mailadres en telefoonnummer.