Het SchrijversPodium

Het SchrijversPodium

Is een maandelijkse activiteit van het cultuurcafé waarop schrijvers de gelegenheid wordt geboden om hun oorspronkelijke gedichten of proza(fragmenten) voor het voetlicht te brengen ten overstaan van belangstellende bezoekers. Men kan dus als uitvoerend deelnemer bij de bijeenkomsten aanwezig zijn of als toehoorder.

NB: Het Schrijverspodium op vrijdag 25 maart gaat vanwege de geringe belamhgstelling niet door.

29 april 2022

27 mei 2022

 tijd: van 14.15 – 16.30 uur.

Om zicht te hebben op het aantal bezoekers is het noodzakelijk dat zowel deelnemers als bezoekers hun komst vooraf aanmelden tot uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de betreffende laatste vrijdag van de maand en wel tot 12.00 uur bij het secretariaat: dendwingel@gmail.com.  Meld u aan als deelnemer (ik wil wat voordragen) of als bezoeker met e-mailadres en telefoonnummer. Deelnemers dienen zich tevens met de aard van hun voordracht (proza, poezie, Nederlands of dialect) en de te verwachten duur daarvan aan te melden bij Frans Kraan: kraanhaagen@hotmail.com Dit met het oog op de programmering.

In de pauze wordt koffie/thee etc. geschonken tegen contante betaling van € 1,— per consumptie. 

Wilt u op de hoogte blijven van deze en volgende bijeenkomsten en daarvoor worden uitgenodigd meld dat dan ook aan bovenstaand secretariaat met uw e-mailadres en telefoonnummer.