Het SchrijversPodium

Het SchrijversPodium

Houdt  u van gedichten en van literair proza? Bent u misschien zelf als schrijver actief? Dan is het Schrijverspodium in Valkenburg misschien iets voor u. Om uw literaire producten voor te (laten) dragen. Of alleen maar luisterend te genieten van de voordrachten van andere bezoekers.

Het laatste SchrijversPodium van 2019  heeft plaats gevonden op donderdag 28 november. In december wordt er vanwege de kerstdagen geen Schrijverspodiujm gehouden. In 2020 is het SchrijversPodium gepland op vrijdag 31/01 (zie het Poëziebuffet hierna), 28/02, 27/03, 24/04, en 29/05. Locatie “Stationnerie” Valkenburg aan de Geul, van 15.00 – 17.00 uur, aansluitend op aankomst- en vertrektijden van de treinen. De toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Week van de Poëzie 2020 en Poëziebuffet.

Van donderdag 30 januari tot woensdag 5 februari 2020 vindt landelijk weer de  jaarlijkse week van de poëzie plaats. De week begint met de landelijk gedichtendag. Bij voldoende belangstelling organiseren wij in het kader daarvan weer het zgn. Poëziebuffet. Dat komt dan in de plaats van het Schrijverspodium. Het is een avond waarop alleen oorspronkelijke gedichten (of liedteksten) mogen worden voorgedragen of ten gehore mogen worden gebracht. Belangstellende luisteraars zijn eveneens van harte welkom.Tussen de bedrijven door wordt een lopend buffet aangeboden dat door bestuursleden van D'n Dwingel is samengesteld. Als u aan dit buffet als dichter of luisteraar wilt deelnemen, moet u dat vòòr woensdag 22 januari 2020 aan het secretariaat van D'n Dwingel laten weten, en bovendien 10 euro hebben overgemaakt als deelnemersbijdrage. Als u bovendien een of meer eigen gedichten (of liedteksten) wilt voordragen of ten gehore brengen, moet u dat eveneens vòòr woensnsdag 22 januari aan Frans Kraan kenbaar maken met vermelding van de titel of beginregel.

Nog even de hoofdzaken op een rijtje:

Tijd en plaats: vrijdag 31 januari in de Heuvellandbibliotheek aan het Berkelplein in Valkenburg. Aanvang stipt om 19.00 uur. Afsluiting rond 22.00 uur.

Aanmelding van deelname vòòr woensdag 22 januari bij het secretariaat: dendwingel@gmail.com  onder gelijktijdige overmaking van 10 euro op rekeningnr. NL32RABO 0336 8512 78 van Den Dwingel onder vermelding van Poëziebuffet.

Aanmelding van voordrachten eveneens vòòr woensdag 22 januari met vermelding van titel of beginregel daarvan bij Frans Kraan: kraanhaagen@hotmail.com

 

 

ddPP