Het SchrijversPodium

Het SchrijversPodium

Is een maandelijkse activiteit van het cultuurcafé waarop schrijvers de gelegenheid wordt geboden om hun oorspronkelijke gedichten of proza(fragmenten) voor het voetlicht te brengen ten overstaan van belangstellende bezoekers. Men kan dus als uitvoerend deelnemer bij de bijeenkomsten aanwezig zijn of als toehoorder.

Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het Schrijverspodium een jaar stil gelegen. Maar we streven ernaar om vanaf vrijdag 29 oktober 2021 een doorstart te maken, zij het op een nieuwe locatie, de Heuvellandbibliotheek aan het Berkelplein in Valkenburg, en met enigszins gewijzigde tijden: van 14.15 – 16.30 uur.

Vanwege de nog geldende coronamaatregelen moet het aantal aanwezigen beperkt worden tot 18. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat zowel deelnemers als bezoekers hun komst vooraf aanmelden tot uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de betreffende laatste vrijdag van de maand en wel tot 12.00 uur bij het secretariaat: dendwingel@gmail.com. Dus op woensdag 27 oktober tot 12.00 uur voor het Schrijverspodium van vrijdag 29 oktober. Meld u aan als deelnemer (ik wil wat voordragen) of als bezoeker met e-mailadres en telefoonnummer. Deelnemers zullen vervolgens door de leider van de bijeenkomst benaderd worden over de aard van hun voordracht (proza of poëzie, Nederlands of dialect) en de te verwachten duur daarvan. Dit met het oog op de programmering.

Wilt u op de hoogte blijven van deze en volgende bijeenkomsten en daarvoor worden uitgenodigd meld dat dan ook aan bovenstaand secretariaat met uw e-mailadres en telefoonnummer.