Elly Blom Poëziewedstrijd 2018

In 2018 wordt voor de zesde kleer de Elly Blom Poëziewedstrijd georganiseerd. Der wedstrijd en de daaraan verbonden Elly Blom Poëzieprijs is ingesteld als een hommage aan de veelzijdige Valkenburgse kunstenares

Elly Vorstermans-Blom (1939-2011)

Van oorsprong beeldend kunstenares heeft zij als initiatiefnemer en stimulator maar ook als adviseur, medewerker en publicist een groot aandeel gehad in het culturele leven van Valkenburg aan de Geul. Daarnaast legde zij zich toe op het schrijven van poëzie waarvan een deel is gepubliceerd in de bundels Vergleden Tijd (2010) en Zilvertinten (2011). De organisatie van de wedstrijd is in handen van de Stichting Cultuurcafé D'n Dwingel met fianciële ondersteuning van o.a. het Literair Centrum Limburg (huis voor de Kunsten) en de Provincie Limburg. De wedstrijd wordt o.m. ook bekend gemaakt op de site van het Tijdschrift Schrijven Online: http://www.schrijvenonline.org

Reglement van de Elly Blom Poëziewwedstrijd 2018

1. De wedstrijd staat open voor deelnemers die op 1 januar 2018 zestien jaar of ouder zijn. Uitgesloten van deelname zijn juryleden of familieleden daarvan en personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd.

2. Vanaf 2018 zijn tevens uitgesloten deelnemers die in voorgaande jaren 2 of meer malen een van de drie prijzen hebben gewonnen. Deze oud-deelnemers ontvangen daarvan een persoonlijk bericht met een verklaring en tevens een uitleg van de wijze waarop zij een plaats kunnen verwerven in de zgn. Eregalerij van de wedstrijd. 

3. Elke deelnemer mag 1 gedicht insturen met een maximale lengte van 150 woorden. Het onderwerp is vrij. Het moet wel een oorspronkelijk gedicht in het Nederlands zijn. De auteur beschikt over de volledige auteursrechten en het gedicht is niet eerder gepubliceerd of bekroond in een literaire wedstrijd.

4. De auteursrechten blijven in handen van de auteur die door deelname toestemming geeft voor de publicatie van het gedicht in het kader van deze wedstrijd (zie punt 9)

5. De kosten van deelname aan de wedstrijd bedragen 15 euro. Dit bedrag moet tegelijk met de inzending van het gedicht worden overgemaakt op IBAN NL 43 RABO 03368.51.278 BICcode RABONL2U t.n.v. Stg. Cultuurcafé D'n Dwingel, onder vermelding van "Deelname Poëziewedstrijd 2017 van (uw naam)". Deze betaling geeft tevens recht op toegang tot de feestelijke proclamatiebijeenkomst voor 2 personen en een gratis exemplaar van de wedstrijdbundel (zie punt 8). Na ontvangst van zowel het gedicht als de betaling ontvangt de inzender per e-mail een bevestiging daarvan.

6. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Deze zal in eerste instantie een aantal genomineerden kiezen en vervolgens een drietal prijswinnaars waarvan de namen tijdens de proclamatie bekend worden gemaakt.

7, Alle deelnemers worden per e-mail uitgenodigd voor de feestelijke proclamatie op zaterdag 14 april 2018 om 15.00 uur in de Openbare Bibliotheek aan het Berkelplein in Valkenburg. De genomineerden worden uitgdenodigd met vemelding van hun status als genomineerden en worden op grond van die uitverkiezing geacht bij de proclamatie aanwezig te zijn. De bekendmaking van de prijswinnaars vindt echter pas tijdens de proclamatie plaats.

8. Aan de eerste prijs is een geldbedrag verbonden van 300 euro, aan de tweede prijs 200 euro en aan de derde prijs 100 euro. Verder kan de jury er toe overgaan aan inzenders jonger dan 21 jaar een aanmoedigingsprijs toe te kennen. Alle prijswinnaars ontvangen bovendien een oorkonde. De prijzen worden persoonlijk in ontvangst genomen of, bij verhindering, door een bij de juruy aangemelde vervanger.

9. de organisatie streeft ernaar om evenals in voorgaande jaren de ingezonden gedichten of een selectie daarvan te publiceren in een wedstrijdbundel, tezamen met het integrale juryrapport. De jury kan ook op andere manieren bekendheid geven aan de genomineerde of prijswinnende gedichten.

10. De uitslag die door de jury is vastgesteld is bindend. Er kan niet over worden gecorrespondeerd. Door inzending stemmen de deelnemers in met dit reglement.

Bijzondere bepalingen over de manier van inzenden:

  • Het gedicht moet worden ingestuurd als een afzonderlijke bijlage bij een e-mailbericht. In dit e-mailbericht vermeldt u uw voor- en achternaam en eventueel uw schuilnaam, en verder uw geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-nmailadres. Ten slotte vermeldt u ook nog de titel of (bij het ontrbreken daarvan) de beginregel van het als bijlage meegezonden bericht.
  • De typografie moet worden uitgevoerd in een zwart lettertype Times New Roman 12 pnts. De pagina mag verder geen illustraties of andere opsmuk bevatten, Onderaan het gedicht vermeldt u uw naam of eventueel de schuilnaam waaronder u het pgepubliceerd wilt zien.
  • de inzending moet uiterlijk op maandag 5 februari zijn ingestuurd naar: dendwingel@gmail.com
  • Inzendingen die niet aan voorgaande eisen voldoen worden van deelname uitgesloten.